แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AAA” (Triple A) 3 ปีซ้อน

PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AAA” (Triple A) 3 ปีซ้อน
PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AAA” (Triple A) 3 ปีซ้อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับการจัดอันดับเครดิตของ PEA ที่ระดับสูงสุด “AAA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยการประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของ PEA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยในระดับสูงและมีบทบาทที่สำคัญในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึง การได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนผ่านโครงสร้างค่าไฟฟ้า นโยบายทางการเงินที่รอบคอบรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย
สำหรับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรนั้น เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของ PEA และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความมั่นคงทางการเงินองค์กร ทั้งนี้ในสภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจพลังงานที่เพิ่มขึ้น PEA มีแผนพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้การบริการสาธารณูปโภคดิจิทัล (Digitalized Utility Provider) ภายในปี 2565 และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) PEA มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนรัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 PEA ยังสามารถรักษาอันดับเครดิตไว้ที่ระดับAAA ได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเครดิตของ PEA ให้แก่คู่ค้า (Counterparty Credit Risk) อีกด้วย
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาผลการดำเนินงานที่ดีเอาไว้ได้ และจะยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิต สูงสุด AAA ตั้งแต่ ปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
Print
Tags: