แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ตอบรับมติ ครม. พร้อมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

PEA ตอบรับมติ ครม. พร้อมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

PEA ตอบรับมติ ครม. พร้อมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตอบรับมาตรการลดค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ PEA มีความพร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะมีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 13 มกราคม 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันในวาระต่อไป

Print
Tags: