แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลรองชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ (Popular Vote) ในการประกวดร้านค้างานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลรองชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ (Popular Vote) ในการประกวดร้านค้างานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลรองชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ (Popular Vote) ในการประกวดร้านค้างานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

 

PEA ออกแบบร้านกาชาด ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “PEA ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด” ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นให้คนในชุมชนมากกว่าแสงสว่าง ผ่านทั้ง 6 โครงการของ PEA ที่มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วไทยมาตลอดระยะเวลา 60 ปี ได้แก่ การให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้โอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แสงสว่างที่มั่นคงปลอดภัย ให้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานที่กำลังจะหมดไปในอนาคต และให้บริการที่ทันสมัย ให้ง่ายได้ทุกเรื่องไฟฟ้า


 

Print
Tags: