แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง CP ALL ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันและแก้ไขระบบไฟฟ้า

PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง CP ALL ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันและแก้ไขระบบไฟฟ้า

PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง CP ALL ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันและแก้ไขระบบไฟฟ้า

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันและแก้ไขระบบไฟฟ้าร้าน 7-Eleven, eXta Plus, Bellinee’s Bake & Brew และร้านอื่นๆ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า โดยมีภารกิจหลักด้านการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง บำรุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนำไปติดตั้งใช้งานตามมาตรฐานของ PEA ซึ่งมีหน่วยงานกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ที่สามารถให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้า ได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร

สำหรับความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ PEA เห็นถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ร้านของซีพี ออลล์ ซึ่งดำเนินกิจการร้านสาขา 7-Eleven, eXta Plus, Bellinee’s Bake & Brew และร้านอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมีการขยายสาขาทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2562 ได้ดำเนินการก่อสร้างร้านสาขา 7-Eleven ในเขตพื้นที่ของ PEA จำนวน 365 สาขา และในอนาคต มีแผนจะขยายร้านสาขา 7-Eleven อีกประมาณ 400 สาขา

PEA จึงสร้างมาตรฐานในส่วนของระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับร้านค้า ในการขยายร้านซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตอบรับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Print
Tags: