แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกผลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 จำนวน 1,411 รางวัล ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
สามารถตรวจผลการออกสลาก ดังนี้
- เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th
- www.khaosod.co.th
- www.dailynews.co.th
- Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
- Line : @peathailand
- สำนักงานจัดหารายได้ สภากาดไทย โทร. 0-2256-4440-3 0-2255-9911 และ 0-2251-1218 ต่อ 124
- www.redcrossfundraising.org
ตรวจและรับรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2590-9256-7, 0-2590-5898 หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่ง ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ (หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย)
Print
Tags: