แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระในการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวความคิด “PEA ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด”

PEA ออกแบบร้านกาชาด ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “PEA ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด” ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นให้คนในชุมชนมากกว่าแสงสว่าง ผ่านทั้ง 6 โครงการของ PEA ที่มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วไทยมาตลอดระยะเวลา 60 ปี ได้แก่ การให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้โอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แสงสว่างที่มั่นคงปลอดภัย ให้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานที่กำลังจะหมดไปในอนาคต และให้บริการที่ทันสมัย ให้ง่ายได้ทุกเรื่องไฟฟ้า
 ทั้งนี้ PEA ขอเชิญชวนคนร่วมงานกาชาด 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม  2563      ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.งานกาชาด.com คอนเซ็ปต์ Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดน เป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ที่มีสภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

ภายในงานกาชาดออนไลน์ 2563 เป็นการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของ Virtual Graphics โดยการจำลองโลกเสมือนจริง ผู้เข้าชมสามารถคลิกเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดนิทรรศการและโครงการต่างๆ ภายในร้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ https://www.งานกาชาด.com


Print
Tags: