แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดการแข่งขัน “หมากฮอส PEA OPEN” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดการแข่งขัน “หมากฮอส PEA OPEN”   ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสนอง อินทร์ใจเอื้อ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “หมากฮอส PEA OPEN” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีนายสมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดการแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและได้รับเสียงตอบรับจากนักกีฬาหมากกระดานทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทั้งประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
สำหรับการแข่งขันและเงินรางวัลแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย
- ประเภททั่วไปไม่จำกัดอายุ รับสมัครไม่เกิน 60 คน เงินรางวัลรวม 50,000.- บาท
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี รับสมัครไม่เกิน 60 คน เงินรางวัลรวม 19,000.- บาท
- ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี รับสมัครไม่เกิน 60 คน เงินรางวัลรวม 19,000.- บาท
การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด กติกาการแข่งขันทุกประเภทใช้วิธีแข่งขันแบบ Swiss Pairing System รอบละ 4 กระดาน โดยประเภททั่วไป แข่งขัน 1+3 รอบ เมื่อแข่งขันจบรอบที่ 6 นำอันดับ 1-8 มาแข่งในระบบ Knock Out System 3 รอบเพื่อหาผู้ชนะเลิศ ส่วนอันดับ 9 เป็นต้นไปแข่งระบบ Swiss Pairing System อีก 3 รอบเพื่อจัดอันดับ ส่วนประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี แข่งขัน 7 รอบ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: