แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับรางวัลรองชนะเลิศ สมุดบันทึก จากการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563

PEA รับรางวัลรองชนะเลิศ สมุดบันทึก จากการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563
โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศสมุดบันทึก ในแนวคิด “Brightness for Life Quality - สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" มีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
ปี 2563 นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 60 ในการดำเนินงานตามภารกิจ ให้ “แสงสว่าง” ที่เป็นมากกว่าไฟฟ้า ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยการออกแบบสมุดบันทึก ในแนวคิด “Brightness for Life Quality - สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" พิมพ์ด้วยกระดาษและหมึก Soy Ink ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บอกเล่าเรื่องราวชีวิตผู้คนในทุกสาขาอาชีพที่หล่อเลี้ยงขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแสงสว่าง ตลอด 24 ชั่วโมง ถ่ายทอดผ่านสีสันของภาพวาดสีน้ำ โทนอบอุ่น สดใส เปี่ยมความหวัง และด้วยความใส่ใจผู้คนอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสำนึกและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: