แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบ​รางวัลรัฐ​วิสาหกิจ​ยอดเยี่ยม​ ประจำปี 2563

พิธีส่งมอบ​รางวัลรัฐ​วิสาหกิจ​ยอดเยี่ยม​ ประจำปี 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมภาคภูมิใจ โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัสน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: