แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แถลงข่าวการจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2020

PEA แถลงข่าวการจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2020


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ Chairman, IEEE Power & Energy Society - Thailand แถลงข่าวการจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2020 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
การจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2020 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” ภายในงานยังได้จัดให้มีเสวนา หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงาน : บนสภาวะการเตรียมพร้อมและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยุคโควิด “องค์กรด้านสาธารณูปโภคปรับตัว เพื่อความต่อเนื่องในด้านปฏิบัติการและธุรกิจ” (The Grid and Energy Transformation : On Preparedness and Resiliency In a  COVID Era “Utilities Adapt for Operational and Business Continuity” โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์สิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง     นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเสวนา ซึ่งดำเนินรายการโดย    รศ.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการบริหาร IEEE PES
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต ซึ่งวิทยากรทุกท่านที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนหลักๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้นำเสนอแนวคิดและการพลิกโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยในอนาคต 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: