แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่า​การ​ PEA​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ให้การต้อนรับคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้ว่า​การ​ PEA​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ให้การต้อนรับคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ บรรยายสรุปภารกิจและการดำเนินงานในภาพรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ข้อมูลสำคัญ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น โครงการด้านระบบไฟฟ้า โครงการเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และโครงการเพื่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมสู่อนาคต พร้อมทั้ง จัดให้มีการศึกษาดูงานศูนย์สั่งการจ่ายไฟระบบไฟฟ้า (Supervisory Centre and Data Acquisition : SCADA) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการ กฟภ. ในการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข่าว: กองกิจการคณะกรรมการ ฝ่ายงานผู้ว่าการ
ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: