แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมบันทึกข้อตกลงกับเมืองพัทยา โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา

PEA ร่วมบันทึกข้อตกลงกับเมืองพัทยา โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ เมืองพัทยา โดยใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน รวมทั้งให้บริการในรูปแบบของการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร ได้แก่ การสำรวจ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อประเมินศักยภาพและนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับเมืองพัทยา พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมให้กับเมืองพัทยาและเป็นการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

PEA ดำเนินการสำรวจและกำหนดมาตรการการประหยัดพลังงานในเมืองพัทยาซึ่ง
คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ 14,060,000 บาท/ปี ดังนี้
1. ศาลากลางเมืองพัทยา และ City Hall
- มาตรการเปลี่ยนหลอดเป็น LED 1,858 หลอด เครื่องปรับอากาศเกิน 10 ปี 165 เครื่อง
2. โรงพยาบาล 1 แห่ง
- มาตรการเปลี่ยนหลอดเป็น LED 3,451 หลอด เครื่องปรับอากาศเกิน 10 ปี 112 เครื่อง
3. โรงบำบัดนาเสีย
- มาตรการปรับเปลี่ยน Blower ธรรมดา เป็น Root Blower จานวน 2 เครื่อง
4. โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 11 แห่ง
- มาตรการเปลี่ยนหลอดเป็น LED 13,841 หลอด เครื่องปรับอากาศเกิน 10 ปี 109 เครื่อง

นอกจากนี้ PEA มีแผนสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ศูนย์กีฬาเมืองพัทยา ศูนย์ช่วยเหลือพัฒนาสังคม สำนักงานชุมชนเมืองชุมชนเมืองพัทยาและโรงพัสดุ

โครงการความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 ที่ได้กำหนดให้ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน หรือ Energy Intensity ลง 30% ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553

ข่าว: แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: