แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท บีซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด​ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชน (Electronic Letter of Guarantee on Blockchain

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท บีซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด​ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชน (Electronic Letter of Guarantee on Blockchain

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชน (Electronic Letter of Guarantee on Blockchain) ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชน (Electronic Letter of Guarantee on Blockchain) เป็นการรับรองหนังสือค้ำประกัน ผ่านระบบ Cloud Technology ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งช่วยให้การใช้งานคล่องตัว ปลอดภัย เชื่อถือได้ ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกัน รองรับการทำธุรกรรม และสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เห็นถึงความสำคัญจึงเป็นรัฐวิสาหกิจรายแรกของไทยที่ใช้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชน ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของ PEA สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินกับ PEA ได้เป็นอย่างดี โดย PEA ได้ดำเนินการในส่วนของการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 และในส่วนของการค้ำประกันงานจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็น Digital Utility
อันเป็นก้าวสำคัญเพื่อพัฒนา PEA ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างเข้มแข็งในอนาคตต่อไป
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประสัมพันธ์
Print
Tags: