แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมบันทึกข้อตกลงกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

PEA ร่วมบันทึกข้อตกลงกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)
โดยมีผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร ถนนพหลโยธิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการนำ Digital Platform มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมกันศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงาน และการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
สำหรับในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) PEA ได้อำนวยความสะดวกในการติดตั้ง Solar Rooftop รวมถึงการจัดการพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายอย่างกระทันหัน Corrective Maintenance (CM) และเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM)
ข่าว: แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: