แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

PEA จัดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน ครั้งที่ 16  ประจำปี 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ  รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563  โดยมี นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงาน มีนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย พนักงาน PEA อาทิ ปลื้มจิตร์  ถินขาว  นุศรา  ต้อมคำ  วิลาวัลย์  อภิญญาพงศ์  อรอุมา สิทธิรักษ์ วรรณา บัวแก้ว มลิกา กันทอง ปิยะนุช  แป้นน้อย อัจฉราพร  คงยศ  ร่วมโครงการ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โครงการ ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายใต้การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2563  นับเป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับจากประสบการณ์ต่างๆ ในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับน้องๆเยาวชน  เพื่อส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมาสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง  และห่างไกลยาเสพติด พัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด นับเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนจะได้สัมผัสกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบวุฒิบัตรทุกคน 


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: