แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดพิธีส่งมอบเสาคอนกรีตชำรุดให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

PEA จัดพิธีส่งมอบเสาคอนกรีตชำรุดให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางนิรมาน เจนจรัสสกุล ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 13
เป็นประธานในพิธีส่งมอบเสาคอนกรีตชำรุด โดยมีผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้นำเสาคอนกรีตชำรุด (เสาไฟฟ้าชำรุด) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5,343 ต้น ส่งมอบให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลพวา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวกั้นและแนวผลักดันช้างป่าไม่ให้เข้ามาทำลายพืชสวนไร่นาของชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพวา
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: