แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 20 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม job.pea.co.th

Print
Tags: