แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

PEA เปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน
     นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติในพิธี ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเหนือดินให้เป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชยางกูร แยกปั๊มเอสโซ่ ถึง ถนนอุปราช แยกวงเวียนน้ำพุและบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมืองมีระยะทางรวม 3.1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA
     โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เป็นความร่วมมือระหว่าง        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครอุบลราชธานี วงเงินลงทุนการก่อสร้าง จำนวน          264,696,931.44 บาท โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านโยธา 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านไฟฟ้า 146,566,759.83 บาท จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในเดือนกันยายน ด้วยวิธีดันท่อลอด Horizontal Directional Drilling (HDD) แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าและบ่อพักสาย จะอยู่บริเวณใต้ผิวจราจรและทางเท้า โดยจะวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำ ไปยังตู้มิเตอร์ และต่อไปยัง Service line เพื่อจ่ายไฟระบบแรงต่ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าคาดจะแล้วเสร็จพร้อมทดสอบการจ่ายไฟฟ้าภายในเดือน พฤษภาคม 2564 และจะดำเนินงานปรับปรุงรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออภัยประชาชนและผู้ใช้ไฟที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 1129 PEA CALL CENTER

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
Print
Tags: