แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลังน้ำลดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลังน้ำลดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA เข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน  700  ชุด  ให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง ณ วัดคงคามาลัย ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และบ้านคลองแค อำเภอสวรรคโลก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนภายหลังจากน้ำลด โดยได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน
นอกจากนี้ PEA ยังได้มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้
-  สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
-  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
-  ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน
สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
Print
Tags: