แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง

PEA ปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง 
ณ ยิมยามาฮ่า จังหวัดสมุทรปราการ
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 24 ทีม แบ่งเป็น ประเภททีมชาย 13 ทีม และประเภททีมหญิง 11 ทีม สรุปผลการแข่งขัน มีดังนี้
                                                                                        
ชนะเลิศทีมชาย ได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศทีมชาย ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ

ชนะเลิศทีมหญิง ได้แก่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
รองชนะเลิศทีมหญิง ได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

การแข่งขันรอบคัดเลือกภาคต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 4– 11 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
-ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2563 ณ ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
-ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง
-ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง

ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ (ชายและหญิง) ของแต่ละภาคจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) ณ สนามกีฬากลางและยิมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2563


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: