แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมมือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

PEA ร่วมมือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ระหว่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอีก 10 หน่วยงาน ได้แก่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
- บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด
- บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
- บริษัท เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 
PEA ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาพลังงานทดแทนและสนับสนุนการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ลดการสร้างมลพิษ เหมาะกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีแผนสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
 
ปัจจุบัน PEA ใช้ PEA VOLTA Platform ในการดูแลโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า มีแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ที่จะเปิดตัวให้บริการการอัดประจุไฟฟ้าแก่ผู้ใช้งานทั่วไปเร็วๆ นี้ โดย PEA พร้อมเป็น EV Network Operator เนื่องจากมี Platform และแอปพลิเคชันที่สามารถบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการอยู่ในเครือข่าย PEA VOLTA ได้ อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนที่มีสถานีอัดประจุ และทำให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 
การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  ดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยให้สามารถสื่อสารกันระหว่าง Operator ได้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา PEA VOLTA Platform ในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การให้บริการแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
 
ข้อมูล : กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
Print
Tags: