แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร PEA ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร PEA ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: