แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA สร้างฝายน้ำล้นให้แก่ชุมชนบ้านเนินผาสุก จังหวัดปราจีนบุรี

PEA  สร้างฝายน้ำล้นให้แก่ชุมชนบ้านเนินผาสุก จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานส่งมอบฝายน้ำล้น  ตามโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย โดยมี นายบุญศรี จันทร์ชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี รับมอบ ณ  ชุมชนบ้านเนินผาสุก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

การสร้างฝายน้ำล้นดังกล่าวเป็นการนำวัสดุคอนกรีตของ PEA ที่เสื่อมสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  ได้แก่ เสาไฟฟ้า เสาตอม่อคอนกรีต เป็นอุปกรณ์หลักในการก่อสร้างเพื่อให้ชุมชนได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร โดยใช้งบประมาณจำนวนเงิน 200,000.- บาท

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Print
Tags: