แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

PEA มอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์  กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการมอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 150,000.- บาท ให้แก่โรงพยาบาลพรหมบุรี โดยมีนายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการ นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารและชมรมผู้จัดการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภายหลังจากการมอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์  พร้อมคณะได้เดินทางไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมเยือนพนักงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน อีกด้วย

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
Print
Tags: