แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในช่วงพายุฤดูฝน

PEA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในช่วงพายุฤดูฝน
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายขจร โปร่งฟ้า  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมพนักงานช่างและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ในช่วงพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ PEA ได้เตรียมพร้อมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูฝน จัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์แก้ไขระบบไฟฟ้าให้บริการประชาชนและขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ 

สำหรับในวันนี้ได้ระดมทีมพนักงาน เจ้าหน้าที่และทีมฮอทไลน์ กว่า 100 คน พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ตัดต้นไม้และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า มหาวิทยาลัย หอพัก คอนโด  จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณเกือบ 10,000 ราย ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ โดยนำอุปกรณ์ย่อยกิ่งไม้ แจกจ่ายให้กับประชาชนนำกิ่งไม้ที่ย่อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในการหุงต้มอาหารและทำปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป

ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Print
Tags: