แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อชีวิต “หมดไฟ” จงจุดไฟให้สว่างอีกครั้ง

เมื่อชีวิต “หมดไฟ” จงจุดไฟให้สว่างอีกครั้ง
Teaser MV จงมีไฟ

เมื่อชีวิต “หมดไฟ” จงจุดไฟให้สว่างอีกครั้ง

เตรียมพบกับ Official Music Video "จงมีไฟ" 

จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ยืนยง โอภากุล
เมื่อชีวิตหมดไฟ จงจุดไฟให้สว่างอีกครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=wgAhexdEH08
Print
Tags: