แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PEA ลงนามถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพงษ์ ปรีเปรม 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 
ณ กระทรวงมหาดไทย และศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: