แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ เนื่องจากการเกิดลมกระโชกแรงหรือพายุฝน จะมีผลทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ หรือป้ายโฆษณาล้มทับสายไฟฟ้า ต้นไม้ หรือกิ่งไม้ใหญ่ ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า PEA มีข้อแนะนำการใช้ไฟในช่วงพายุฝน ดังนี้
- อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า 
- เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
- อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า 
- ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุ 
- ตรวจสอบโครงสร้างป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันการโค่นล้ม 
- ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า 
- ไม่ควรตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA มาดำเนินการให้ เพื่อความปลอดภัย 
- รถเครน หรือเครื่องจักรกล ที่ทำงานก่อสร้างใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ควรระมัดระวังไม่ให้สัมผัสสายไฟฟ้า 
หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่าย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้านมาแก้ไขทันที หรือ 1129 PEA CALL CENTER
Print
Tags: