แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้ใช้ไฟสามารถชำระเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผ่านตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ดังนี้  

1.เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven)
2.Lotus
3.Big C
4.Cenpay (ท็อปส์ เซนทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แฟมิลี่มาร์ท)
5.ตู้เติมเงินไทยแสนดีและตู้ซิงเกอร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Print
Tags: