แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 การไฟฟ้า เตรียมมาตรการรองรับพายุฤดูร้อน จัดทีมเฉพาะกิจดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

3 การไฟฟ้า เตรียมมาตรการรองรับพายุฤดูร้อน จัดทีมเฉพาะกิจดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (MEA)     ในฐานะคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า เตรียมพร้อมมาตรการรองรับพายุฤดูร้อนจัดทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่า มีลูกเห็บตกบางพื้นที่จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
3 การไฟฟ้ามีมาตรการรองรับเหตุการณ์กรณีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเสียหาย  โดยจัดเตรียม
เสา-สายไฟฟ้าชั่วคราวและอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมจัดทีมเฉพาะกิจ หากเกิดเหตุขัดข้องสามารถเข้าปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนได้ตามปกติ
3 การไฟฟ้า ออกแบบเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแนวถนนได้มาตรฐานสากล รองรับความรุนแรงจากลมพายุที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนตรวจสอบสภาพเสาให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้ความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุขึ้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ไม่อยู่ใกล้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้าง หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากพบระบบจำหน่ายไฟฟ้าชำรุด เสียหายในพื้นที่ PEA 74 จังหวัด โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง พบเหตุผิดปกติที่ไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโทร. 1416 ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. เสาไฟฟ้าในพื้นที่ MEA (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โทร. 1130 MEA Call Center 
ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า 
3 การไฟฟ้า เตรียมมาตรการรองรับด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิต ส่งและจ่ายไฟฟ้า
ให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

ข่าว: กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Print
Tags: