แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำ จังหวัดพังงา

PEA ปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำ จังหวัดพังงา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการซ่อมเคเบิลใต้น้ำกลางทะเลบริเวณบ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2563

PEA  ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 kV วงจร บริเวณบ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อปี 2550 และได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งพื้นดินบนเกาะทำให้จุดขึ้นสายเคเบิลใต้น้ำถูกกัดเซาะ ทำให้ต้องย้ายจุดขึ้นสายเคเบิลบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟบนเกาะ โดยดำเนินการรื้อแนวสายเคเบิลใต้น้ำเดิม พร้อมเปลี่ยนแนววางสายและต่อสายเคเบิลใต้น้ำเพิ่มเติมไปยังจุดขึ้นสายเคเบิลใต้น้ำบนเกาะให้มีความปลอดภัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟให้กับกับประชาชน

ในระหว่างการดำเนินงาน PEA ได้ติดตั้งเครื่อง Mobile Generator เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา
Print
Tags: