แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA และคนไทยทุกคน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมต่อสู้ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขณะนี้

PEA และคนไทยทุกคน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมต่อสู้ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขณะนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)และคนไทยทุกคน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมต่อสู้ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขณะนี้

เราจะสู้ไปด้วยกัน

https://youtu.be/JOWTHVH0gQM
Print
Tags: