แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ขยายระยะเวลาค่าบริการอัดประจุไฟฟ้ารถ EV

PEA ขยายระยะเวลาค่าบริการอัดประจุไฟฟ้ารถ EV
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 11 สถานีและมีแผนการขยายโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 62 สถานี 
ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน PEA จึงขอขยายระยะเวลาคิดค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของ PEA จากวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับถัดไป

Print
Tags: