แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีไฟฟ้าใช้ครบ 100%

PEA จ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีไฟฟ้าใช้ครบ 100%
วันที่ 4 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จ่ายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านขุนน้ำจอน และบ้านห้วยลั๊วะ 2 หมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านได้มีไฟฟ้าใช้ โดยการก่อสร้างขยายเขตครั้งนี้ใช้งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท ปักเสา พาดสายผ่านพื้นที่เทือกเขาสลับซับซ้อน  ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 45 วัน

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
Print
Tags: