แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ชนะเลิศคะแนนรวมคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2563)

PEA ชนะเลิศคะแนนรวมคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2563)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ (PEA) ขึ้นรับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2563) โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง  เป็นประธานในการมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน  ซึ่งในปีนี้การประปานครหลวง  เป็นเจ้าภาพพิธีปิด มีรองผู้ว่าการ PEA ประกอบด้วย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ และผู้บริหาร PEA ขึ้นรับรางวัล  ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย


การแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจให้พนักงานได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพแต่ละชนิดกีฬา มีการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นสำนักเลขาธิการ 

การจัดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2563   มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 5,000 คน จาก 23 รัฐวิสาหกิจ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 21 ชนิดกีฬา สรุปผลการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ PEA คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ บิลเลียด  สนุกเกอร์ ลีลาศ เทเบิลเทนนิส (หญิง)  เทนนิส จักรยานเสือภูเขา และจักรยานเสือหมอบ  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล (ชาย) และฟุตบอล
นอกจากนี้ PEA ยังได้ครองถ้วยชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส (หญิง)  จักรยานเสือภูเขา และจักรยานเสือหมอบ  ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนอีกด้วย

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: