แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านการรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวรอบแรกและรอบดีเยี่ยม ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 แห่ง

  • 12 October 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1577
  • 0 Comments

         


 

           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศว่า คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การรับรองแก่สำนักงานที่ผ่านเกณฑ์ฯ โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวรอบแรกและรอบดีเยี่ยม เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี

     สืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดส่งสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัดเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 แห่ง และได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวรอบแรกและรอบดีเยี่ยม เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 5 แห่ง

       สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เหลือ อีก จำนวน 19 แห่ง หน่วยงานที่มีคะแนนตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวรอบแรกตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จะผ่านเข้ารอบการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวรอบดีเยี่ยม ต่อไป

บริการดี มีคุณธรรม

ที่มาข้อมูล : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

Print
Tags: