แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เตือนประชาชนงดใช้ไฟฟ้าขณะน้ำท่วม อันตรายถึงชีวิต

  • 11 October 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1910
  • 0 Comments

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า กรณี อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเกิดภาวะนำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก ดังนั้นจึงขอให้ติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรปฏิบัติดังนี้

       ก่อนน้ำท่วม เข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง

      กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง

         กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง

       กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ (คำเตือน*** ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมห้ามใช้งานเด็ดขาด*)

     ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 1 - 2 เมตร เพื่อความปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA CALL CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

         หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย

บริการดี มีคุณธรรม

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qWR35r6xAiI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Print
Tags: