แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA

  • 12 January 2020
  • Author: 496825
  • Number of views: 156
  • 0 Comments
PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA
PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA 

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 2,000 คน ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 นี้ พร้อมรับของแจกและรางวัลมากมาย อาทิ
- เยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าการ PEA
-ตะลุย Smart Home (บ้านอัจฉริยะ)
-ตะลุย EV Charging Station (สถานีรถไฟฟ้า)
-ตะลุย Hotline Car (รถกระเช้า)
-ตะลุย Solar Hero Home (บ้านพลังงานสะอาด)
-ตะลุย Safety Zone (กิจกรรมให้ความรู้ ความปลอดภัยและช่วยเหลือฉุกเฉิน CPR)
-บ้านพองลม
-รถโกคาร์ทพลังงานไฟฟ้า
-Happy Running Game
-Dance Show Station

นอกจากจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ แล้ว PEA ยังจัดกิจกรรมในพื้นที่สำนักงานพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย

PEA ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้กับน้องๆหนูๆ จนถึงเวลา14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ถนนงามวงค์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ (ตรงข้ามเรือนจำคลองเปรม)

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: