แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA

PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA
PEA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA 

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 2,000 คน ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 นี้ พร้อมรับของแจกและรางวัลมากมาย อาทิ
- เยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าการ PEA
-ตะลุย Smart Home (บ้านอัจฉริยะ)
-ตะลุย EV Charging Station (สถานีรถไฟฟ้า)
-ตะลุย Hotline Car (รถกระเช้า)
-ตะลุย Solar Hero Home (บ้านพลังงานสะอาด)
-ตะลุย Safety Zone (กิจกรรมให้ความรู้ ความปลอดภัยและช่วยเหลือฉุกเฉิน CPR)
-บ้านพองลม
-รถโกคาร์ทพลังงานไฟฟ้า
-Happy Running Game
-Dance Show Station

นอกจากจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ แล้ว PEA ยังจัดกิจกรรมในพื้นที่สำนักงานพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย

PEA ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้กับน้องๆหนูๆ จนถึงเวลา14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ถนนงามวงค์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ (ตรงข้ามเรือนจำคลองเปรม)

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: