แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ลูกเห็บพื้นที่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

PEA เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ลูกเห็บพื้นที่ อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์  สีนวล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อสนับสนุน อำนวยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในด้านการสำรวจความเสียหาย ความต้องการเครื่องมือ จัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลูกเห็บที่ถล่มอย่างหนักในพื้นที่ อำเภอเชียงแสนและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดเชียงราย ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเคลื่อนย้ายระบบจำหน่ายที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ผิวถนน ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกจากอำเภอเชียงแสน บริเวณบ้านกูเต้า อำเภอเชียงแสนสามารถใช้งานได้เป็นปรกติแล้ว ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายที่ได้รับความเสียหายไม่มาก ให้จ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ ยังคงเหลือบางจุดประมาณ 60 ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายมาก ซึ่งต้องอาศัยเครืองจักรขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่จำนวนมาก เพื่อเร่งซ่อมแซมและจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
Print
Tags: