แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับ 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562

  • 23 December 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 3601
  • 0 Comments
PEA รับ 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562
  

          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2562 จัดงานภายใต้แนวคิด "พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล" มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


PEA ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ซึ่งหมายถึงการได้รับทั้งรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น (2 ปี ซ้อน) : นายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล


2. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (3 ปี ซ้อน) : นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล


3. รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (3 ปี ซ้อน) : นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล


4. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประจำปี 2562 ประเภทเชิดชูเกียรติ : นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล
 
5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย (2 ปี ซ้อน) : นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล


ข้อมูล : กองวิเคราะห์และประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Print
Tags: