แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 47 แห่ง และต่ออายุได้ 15 แห่ง

  • 16 December 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 947
  • 0 Comments
PEA รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 47 แห่ง และต่ออายุได้ 15 แห่ง

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยมีนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562 เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่ง PEA ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัล 101 แห่ง
 
          สำหรับในปี 2562 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 45 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง และรักษาระดับการต่ออายุได้ 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 62 แห่ง (การต่ออายุ คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 3 ปี หากยังคงรักษาระดับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถต่ออายุได้) และรางวัลโล่เกียรติคุณที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบให้กับ PEA ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

Print
Tags: