แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA บริจาคเงิน 70 ล้านบาท สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  • 10 December 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 711
  • 0 Comments
PEA บริจาคเงิน 70 ล้านบาท  สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มอบเงินบริจาคจำนวน 70 ล้านบาท สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Print
Tags: