แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่า Ft ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2563

  • 6 December 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 22842
  • 0 Comments
ค่า Ft ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2563

           คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตร การปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) โดยให้ใช้ค่า Ft ขายปลีก เท่ากับ -11.60 สตางค์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปปรับกับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2563

 

ที่มาข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
Print
Tags: