แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA “งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส” NO Gift Policy”

  • 30 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 721
  • 0 Comments
PEA “งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส” NO Gift Policy”
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA

“งดรับของขวัญช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”

"NO Gift Policy”

ขอขอบคุณน้ำใจและของขวัญของทุกท่านที่มอบให้

PEA ขอน้อมรับแค่น้ำใจในความเป็นมิตรไมตรี

นโยบายนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ 2543 ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตแนวทางหนึ่ง


Print
Tags: