แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แถลงข่าวการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

  • 26 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 786
  • 0 Comments
PEA แถลงข่าวการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประธานชมรมกีฬาเปตอง สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สฟภ.) เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากพลเรือตรี พันธุ์ธัช สภาชัย กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายยงยุทธ กาบแก้ว ผู้แทนเรือนจำกลางคลองเปรม คุณสุชาติ ดวงทวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และนายบุญต้อง ช้อนพุดซา ประธานอนุกรรมการกีฬาเปตองฯ ร่วมพิธี บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทย ช่วยพัฒนาร่างกายสติปัญญาด้านจิตใจ ตลอดจนสมาธิให้มีความอดทนอดกลั้นสุขุมรอบคอบก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างบุคคลและหมู่คณะ พร้อมนำรายได้จากการแข่งขันจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับการการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562  ณ ลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรม (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: