แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13

  • 15 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 573
  • 0 Comments
PEA  ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13
          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13 ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนความรู้สู่อนาคตในยุคดิจิทัล ตามแนวคิด How to survive on digital era ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 2 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: