แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แถลงข่าวการจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2019

  • 14 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 666
  • 0 Comments
PEA แถลงข่าวการจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2019

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานแถลงข่าว IEEE PES Diner Talk 2019 โดยมีผู้บริหาร PEA และคณะผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

           นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะ Chairman, IEEE Power & Energy Society – Thailand กล่าวว่า การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีพลิกโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต : พร้อมปรับเพื่อรองรับความไม่แน่นอน (DISRUPTIVE TECHNOLOGY IN THAILAND’S FUTURE ELECTRICITY INDUSTRY : EXPECT UNCERTAUNTY I PREPARE TO ADAPT)” เนื่องจากตระหนักถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับกระแส Disruptive Technology ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ การผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผ่านระบบส่งและจำหน่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า จะถูกแทนที่ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources: DERs) โดยเฉพาะแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพและพลังงานจากขยะ ที่มีศักยภาพในพื้นที่และอยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานและการควบคุม สั่งการระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นหรือการพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อรองรับรูปแบบการผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป

           สำหรับการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.0021.15 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาหัวข้อ นโยบายและทิศทางพลังงานไทยภายในงานยังได้จัดให้มี Dinner Talk Session หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีพลิกโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยในอนาคต : พร้อมปรับ... เพื่อรองรับความไม่แน่นอน (DISRUPTIVE TECHNOLOGY IN THAILAND’S FUTURE ELECTRICITY INDUSTRY : EXPECT UNCERTAINTY I PREPARE TO ADAPT)” มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายวิบูลย์ ฤกษ์สิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: