แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าศรีถาวรวัฒนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

  • 10 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 696
  • 0 Comments
PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าศรีถาวรวัฒนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 โดยมีนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนร่วมงาน ณ วัดป่าศรีถาวรวัฒนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

             การทอดกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับเงินที่ได้จากการทอดกฐิน PEA รวบรวมเพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีและในปี 2562 กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ดังนี้
              วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562              
               - วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี
              วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562         
               - วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
               - วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี
              วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562               
               - วัดมหาการ จังหวัดสงขลา
             วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
               - วัดป่าศรีถาวรวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

             สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน 1,898,619 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่ วัดป่าศรีถาวรวัฒนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ PEA ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
Print
Tags: