แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" จังหวัดกาฬสินธุ์

  • 9 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 613
  • 0 Comments
PEA ส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2562 นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2562 ณ บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

การก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ชุมชนมีแหล่งน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไว้สำหรับเป็นอาหารของชุมชนอีกด้วย เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
Print
Tags: