แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับรางวัลเหรียญทองด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขา Invention Industry จากประเทศเยอรมัน

  • 4 November 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 595
  • 0 Comments
PEA รับรางวัลเหรียญทองด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขา Invention Industry จากประเทศเยอรมัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลเหรียญทอง ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขา Invention Industry ในการแข่งขันนวัตกรรม iENA 2019 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ เครื่องหมุนรีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ายอิสระ) และขาตั้งรีลสาย (แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม) Cable Reel Spinner (Moveable Type) with Automatic Cable Reel Supporter จากทีม กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร ณ พัทลุง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก นายชัญญ์ญาญ์เอก ศรีธิโอวาท วิศวกรระดับ 6 และนายศันสนะ สิงห์พงษ์ พนักงานช่างระดับ 5

ที่ผ่านมา PEA ใช้เครื่องมือสนับสนุนงานพาดสายไฟแบบเครื่องหมุนรีลสายไฟ ที่มีสมรรถนะและขอบเขตการทำงานจำกัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และขาตั้งรีลสายที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรง ไม่สามารถรับแรงดึงได้ ดังนั้น PEA จึงได้ประดิษฐ์ “เครื่องหมุนรีลสายไฟ (แบบเคลื่อนย้ายอิสระ) พร้อมขาตั้งรีลสาย (แบบไม่ต้องใช้คนควบคุม)” เพื่อใช้สนับสนุนงานพาดสาย ที่มีขอบเขตการทำงานกว้างขวาง(อิสระ) ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น โดยใช้เครื่องยนต์และเกียร์มาประกอบกับล้อที่มีฟันเฟืองขับหมุนรีลสายไฟ รวมถึงประดิษฐ์ “ขาตั้งรีลสาย” ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องหมุนรีลสายไฟ เพื่อให้ตัวโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับแรงดึงได้และไม่ต้องใช้คนควบคุม เนื่องจากมีระบบเบรกและมีรอกกำหนดทิศทางติดตั้งอยู่

ประโยชน์ ที่ได้รับจากสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้รวดเร็วขึ้น

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและภาพ : กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
Print
Tags: